گروه مترجمی و ادبیات انگلیسی

مدیر گروه : آقای فرشاد عباسی فرد

پیشینه گروه:

گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال ۱۳۶۶ با رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. سپس در سال 1371 رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی به آن اضافه شد. از سال 1382 به بعد گروه ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی به طور مستقل در کنار گروه آموزش زبان انگلیسی کار خود را ادامه داده است. در سال 1388 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه متشکل از گروههای ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی, آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات فارسی بوجود آمد. رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد نیز از مهر ماه 1394 به این مجموعه اضافه شد. در حال حاضر 18 عضو هیات علمی در این گروه مشغول به فعالیت هستند و مدیر گروه عهده دار برنامه ریزی و مدیریت رشته های زبان و ادبیات انگلیسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و مترجمی زبان انگلیسی درمقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته میباشد.                                                            

                     مدیران گروه از ابتدا تا کنون

     نام و نام خانوادگی                       شروع                    پایان

1     محمد فایض                           1372                  1380

2     جواد نصرتی نیا                        1380                  1386

3     یعقوب خوشرفتار                      1386                   1389

4     زهرا بردباری                          1389                   1393

5     فرشاد عباسی فرد                    1393                   تا کنون