گروه زبان وادبیات فارسی

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی:

 

گروه زبان و ادبیات فارسی این واحد دانشگاهی در سال 1371 تأسیس شد. دانشگاه رودهن توفیق یافت موافقت ریاست عالیه دانشگاه را در تأسیس دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 1375 و دوره کارشناسی ارشد این رشته را در سال 1378 احراز کند. مدیریت گروه در هر دو مقطع تا سال 1386 بر عهده آقای دکتر مهدی ماحوزی بوده است.

این واحد در سال 1386 دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه آزاد اسلامی بنیاد نهاد.ضمناً از سال 1393 گروه دکتری و کارشناسی ارشد ادغام و به عنوان گروه تحصیلات تکمیلی کار خود را با مدیریت آقای دکتر مهدی ماحوزی آغاز کرد.

مدیریت گروه دکتری زبان و ادبیات فارسی از سال 1386 تا 1397 برعهده آقای دکتر مهدی ماحوزی بوده است. از سال 1397 تا 1398 برعهده دکتر علی عین علیلو بوده است. و از سال 1398 تاکنون بر عهده دکتر سپیده سپهری می باشد.

جهت مشاهده جدول دروس مقطع دکتری این رشته اینجا کلیک نمایید.