معرفی دانشجویان برتر

  

دکتری زبان و ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی

ورودی

معدل

زهرا بیگم مزیدی

1391

18/60

گوهر نوربخش

1391

18/40

احسان انصاری

1392

18/25

اعظم بازگیر الوان

1392

18/80

شهرزاد رضا دوست

1393

18/40

غزاله ساجد

1393

18/65

فرزانه شکری

1395

19/30

شهره بهروزه

1395

19

پریا انصاری

1395

18/60

 

               

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی

ورودی

معدل

رضا محمد زاده

1395

19/14

فاطمه علی بخشی

1396

18/80

الهام حاجی ابوالقاسم

1396

18/30

نگار حبیبی

1396

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری زبان شناسی

نام و نام خانوادگی

ورودی

معدل

رخساره عشایر

1395

18

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی

ورودی

معدل

ندا سادات میرزایی

1391

18/31

مهرنوش جعفری فائق

1393

18/69

ساناز همتی

1393

18/19

مهدیه قاآنی

1394

18/29

الهام سادات قاسمیان

1394

19/23

مریم دانشیان شهرباف

1394

18/21

سیده نونا نبی پور

1395

19/62

مسعود محمودی

1395

18/83

شادی طهماسبی

1395

18/82

مهتاب روستایی

1395

18/19

ارمغان مهدیقلی

1395

19/18

مهدیه حضرتی آشتبانی

1395

18

سید عباس نور کیهانی

1396

19/13

شادی امام جمعه

1396

18/38

کاترین خندان نعمتی

1396

18/50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی

ورودی

معدل

رزیتا حریری

1393

18

بیتا قلندر زهی

1394

19/29

روح الله صالحی

1394

18/50

هانیه عظیم زادگان

1394

18/38

فریبا احمدصامعی

1394

19

فاطمه خلیلی

1395

18/54

سپیده مصلحی

1395

18/23

نادیا زمانی

1395

18/15

ملیحه ملایی

1395

18/85

هاجر اباذزی

1396

18

نیلوفر شیعتی ثابت

1396

18/92

انسیه شهامت پور

1396

19/63

نازنین محمدی مقدم

1396

18/38

پویان فغانی

1396

18

لیلا براتی

1396

17/38