انجمن علمی دانشکده

تاریخچه انجمن علمی، ادبی، هنری دانشکده

انجمن علمی، ادبی، هنری دانشکده در سال 1385برای اولین بار تشکیل شد و با اجرای فعالیت هایی نظیر انتشار مجله دانشجویی، برگزاری کلاس های پخش و نقد فیلم، آموزش عملی ترجمه، نقد کتاب، کلاس های توجیهی آمادگی کارشناسی ارشد، برگزاری نمایشگاه های کتاب به مناسبت های مختلف، برگزاری جشنواره و نمایشگاه خیریه (1393) نقش فعالی در پویایی محیط دانشکده ایفا نموده اند. مشارکت فعال در برگزاری اولین کنفرانس منطقه ای آموزش زبان و ادبیات انگلیسی در واحد رودهن در سال 1386 از دیگر فعالیت های درخشان این انجمن تا کنون بوده است.