رویدادها

نحوه نگارش پایان نامه های ارشد رشته آموزش و مترجمی زبان انگلیسی

در جلسه شورای تخصصی و پژوهشی دانشکده تصمیم نهایی جهت نگارش پایان نامه های ارشد لاتین توسط اعضای گروه اتخاذ گردید. همچنین ترتیب قرار گرفتن صفحات در پایان نامه نیز تعین گردید. جهت مشاهده فایل های مربوطه برروی عنوان خبر و سپس لینک های مورد نظرکلیک نمایید.

ادامه مطلب