اطلاعیه مهم برای دانشجویان مقطع دکتری جهت شرکت در آزمون جامع

۰۷ آذر ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۲ کد : ۵۰۳۰ رویدادها
تعداد بازدید:۴۹۹

تاریخ امتحان کتبی آزمون جامع در نیمسال جاری، یکشنبه دهم آذر ماه 1398 از ساعت 8:30 الی 17:30 می باشد که در 4 جلسه برگزار می گردد.

مواد آزمون جامع برای رشته زبان شناسی :

  1. نظریه های نحو
  2. نظریه های صرف
  3. نظریه های واج شناسی
  4. روانشناسی زبان

منابع آزمون

نظریه های نحو

1-An Introduction to Functional Grammar (Halliday)

2- زبان شناسی نظری

نظریه های صرف

1 – Morphology (Katamba et al., 2006)

2 – مبانی صرف (ویدا شقاقی)

نظریه های واج شناسی

1 – Understanding Phonology ( Gussenhoven & Jacobson)

2 – واج شناسی نظریه بهینگی

روان شناسی زبان

1 – Introducing Psycholinguistics (Warren, 2013)

2 – The Psychology of Language (Harley, 2014)

 

مواد آزمون جامع برای رشته زبان و ادبیات فارسی :

  1. تحقیق در متون نظم فارسی
  2. تحقیق در متون نثر فارسی
  3. تحقیق در مکتب های ادبی جهان
  4. بلاغت و فنون ادب
  5. عربی

لازم به ذکر است که از بین شماره های 3 و 4 و 5 فقط یک مورد توسط دانشجو انتخاب شود.

ضمنا زمان آزمون مصاحبه برای دانشجویان رشته زبان شناسی روز سه شنبه 12 آذر و  برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی روز پنج شنبه 14 آذر می باشد.


( ۳ )

نظر شما :