آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده (جلسه ۷۷)عناوین پروپوزال های تصویب شده
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده (جلسه ۷۶)عناوین پروپوزال های تصویب شده
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده (جلسه ۷۵)عناوین پروپوزال های تصویب شده
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده (جلسه ۷۴)عناوین پروپوزال های تصویب شده
عناوین پروپوزال های دکتری دانشکده (جلسه ۷۳)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه ارشد زبان و ادبیات فارسی (جلسه ۷۶)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه ادبیات زبان انگلیسی (جلسه ۲)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه ادبیات زبان انگلیسی (جلسه ۱)عناوین پروپوزال های تصویب شده
آرشیو پایان نامه های دکتری رشته زبان و ادبیات فارسیآرشیو پایان نامه ها
آرشیو پایان نامه های ارشد رشته زبان و ادبیات فارسیآرشیو پایان نامه ها
آرشیو پایان نامه های ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسیآرشیو پایان نامه ها
گروه آموزش زبان انگلیسی (جلسه ۴۲)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه آموزش زبان انگلیسی (جلسه ۴۱)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه آموزش زبان انگلیسی (جلسه ۴۰)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه آموزش زبان انگلیسی (جلسه ۳۹)عناوین پروپوزال های تصویب شده
گروه آموزش زبان انگلیسی (جلسه ۳۸)عناوین پروپوزال های تصویب شده
مقاله خانم الهه سعیدی فرجام فارغ التحصیل رشته ارشد آموزش ربان انگلیسی چاپ شده در مجله SELTآرشیو مقالات
مقاله خانم آزاده ترکمن فارغ التحصیل رشته ارشد آموزش زبان انگلیسی چاپ شده در مجله TPLSآرشیو مقالات
مقاله خانم ساره نیک بین فاغ التحصیل رشته ارشد آموزش زبان انگلیسی چاپ شده در مجلهELTآرشیو مقالات
مقاله خانم مریم رئیسی فارغ التحصیل رشته ارشد آموزش زبان انگلیسی چاپ شده در مجله JLTR/ISCآرشیو مقالات