نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
مقاله خانم الهه سعیدی فرجام فارغ التحصیل رشته ارشد آموزش ربان انگلیسی چاپ شده در مجله SELTآرشیو مقالات
مقاله خانم آزاده ترکمن فارغ التحصیل رشته ارشد آموزش زبان انگلیسی چاپ شده در مجله TPLSآرشیو مقالات
مقاله خانم ساره نیک بین فاغ التحصیل رشته ارشد آموزش زبان انگلیسی چاپ شده در مجلهELTآرشیو مقالات
مقاله خانم مریم رئیسی فارغ التحصیل رشته ارشد آموزش زبان انگلیسی چاپ شده در مجله JLTR/ISCآرشیو مقالات(تنظیم نشده)
مقاله خانم زهره عسگری راد فارغ التحصیل رشته ارشد آموزش زبان انگلیسی چاپ شده در مجله JLTR/ISCآرشیو مقالات
فرم الف برای دانشجویان دکتریفرم ها
فرم الف برای دانشجویان ارشدفرم ها
فرم ب برای دانشجویان دکتریفرم ها
فرم ب برای دانشجویان ارشدفرم ها
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتریفرم ها
امتیاز ویزه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه ها
متمم بخشنامه های تشویق مقالات و آدرس دهیبخشنامه ها
بخشنامه به روز رسانی نشریات بی اعتباربخشنامه ها
آئین نامه طرح های پژوهشیبخشنامه ها
بخشنامه کنفرانس های معتبر خارج از کشوربخشنامه ها
فرم ارتقائ مرتبه اعضای هیاءت علمی فرم ها
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها
بخشنامه مربوط به ظرفیت استادان راهنما و مشاور پایان نامه هابخشنامه ها
ارتقای اعضای هیات علمیبخشنامه ها
آرشیو پایان نامه های رشته آموزش انگلیسی ارشدآرشیو پایان نامه ها