کارکنان

1-  خانم ملیحه جابری – کارشناس امورآموزش رشته های زبان انگلیسی در تمام مقاطع

2-   خانم فاطمه تجلی – کارشناس امورآموزش رشته زبان و ادبیات فارسی در تمام مقاطع

3-   آقای علی براری – کارشناس امور امتحانات وثبت نمرات

4 - آقای حسینعلی مولایی – مسئول ساختمان و کارشناس امورکلاسها

5- خانم الهام اولادیان - کارشناس امور پژوهشی

6- آقای کیومرث کیائی - مسئول امورعمومی و پشتیبانی

7- آقای محمود جعفری- متصدی امور دفتری و بایگانی

8-  خانم سمیه شعبانی - کارشناس برنامه ریزی

9- آقای عبدالرزاق میرزایی- مسئول کتابخانه و سایت

10- آقای جواد شیرمحمدی –امور بایگانی