مدیریت پژوهش

 مدیرپژوهش دانشکده :خانم  دکتر اندیشه صنیعی 

  تحصیلات : دکترای آموزش زبان انگلیسی از واحد علوم تحقیقات تهران

کارشناسان:

1-   خانم الهام اولادیان– کارشناس امورپژوهش ولابراتوار

2-  آقای عبدالرزاق میرزایی – کارشناس امورکتابخانه و سایت