امور آموزشی

مدیر امور آموزشی وتحصیلات تکمیلی: جناب آقای ابراهیم رحیمی

کارکنان:

1- خانم ملیحه جابری – کارشناس امورآموزش رشته های زبان انگلیسی در تمام مقاطع 

2-  خانم فاطمه تجلی – کارشناس امورآموزش رشته زبان و ادبیات فارسی در تمام مقاطع

3-   آقای علی براری – کارشناس امور امتحانات وثبت نمرات

4 - آقای حسینعلی مولایی – مسئول ساختمان و کارشناس امورکلاسها

5-  خانم سمیه شعبانی - کارشناس برنامه ریزی

6- آقای جواد شیرمحمدی –امور بایگانی