جزئیات برنامه آزمون جامع دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فارسی و زبانشناسی

۰۳ تیر ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۷ کد : ۴۲۰۰ رویدادها
تعداد بازدید:۳۳۶

جزئیات برنامه آزمون جامع دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فارسی 

قابل توجه دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فارسی

برنامه آزمون کتبی و شفاهی جامع به شرح زیر اعلام می گردد:

 

10 – 30/8

30/11- 10

12 – 30/11

یکشنبه   10/4/97

تحقیق در متون نظم فارسی

دکتر مهدی ماحوزی

بلاغت و فنون ادب

دکتر امیر حسین ماحوزی

متون عربی – نظم و نثر 1

دکتر پرنوش پژوهش / دکتر منصوره شیرازی

دوشنبه  11/4/97

تحقیق در متون نثر فارسی دکتر فاطمه امامی

تحقیق در مکتب های ادبی جهان

دکتر مریم امیر ارجمند

 

چهارشنبه  13/4/97

آزمون شفاهی (از ساعت  30/8 صبح)

 

 

جزئیات برنامه آزمون جامع دانشجویان دکتری زبانشناسی 

قابل توجه دانشجویان دکتری زبانشناسی

برنامه آزمون کتبی و شفاهی جامع به شرح زیر اعلام می گردد:

 

10 – 30/8

30/11- 10

12 – 30/11

یکشنبه   10/4/97

نظریه های نحو

دکتر محمود فرخ پی

نظریه های واج شناسی

دکتر محمود فرخ پی

روانشناسی زبان

دکتر حمیدرضا فاطمی پور

دوشنبه  11/4/97

کاربرد شناسی (زبان)

دکتر شیوا سید عرفانی

نظریه های صرف

دکتر ندا هدایت

 

چهارشنبه  13/4/97

آزمون شفاهی (از ساعت  30/8 صبح)

 

 

نظر شما :