مهلت تحویل مدارک دفاع از پایان نامه توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دفتر پژوهش دانشکده

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۵:۵۴ کد خبر : ۳۴۳۱ رویدادها
تعداد بازدید:۲۱۶

با توجه به بخشنامه ء 70/24432 مورخ 96/4/27، دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظفند بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه از پایان نامه خود حداکثر تا شروع نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (تا قبل از 96/6/25)دفاع نمایند. بدین ترتیب دفتر پژوهش دانشکده مدارک مربوط به دفاع دانشجویان دکتری را حداکثر تا اول شهریور ماه 96 و مدارک دانشجویان ارشد را نیز حد اکثر تا هشتم شهریور ماه دریافت می کند.

بدیهی است پس از تاریخ های ذکر شده، پژوهش دانشکده همچنان مدارک مورد نظر را دریافت خواهد کرد ولی برای تنظیم زمان دفاع تا قبل از 96/6/25 هیچگونه ضمانتی به داننشجویان عزیزداده نخواهد شد و چنانچه دفاع این دسته از دانشجویان که با تا ء خیر مدارکشان را تحویل می دهند به نیمسال بعدی موکول شود، مسئو لیت آن تماما" بر عهده ء خود دانشجویان می باشد.


۲ رای

نظر شما :